🖼️ Vinschool Parents cho iOS 1.1 Ứng dụng dành cho phụ huynh của VinSchool

🖼️
 • Phát hành: OMT
 • Nếu muốn theo dõi tình hình học tập của con cái hoặc nhận các thông tin từ VinShool, bạn có thể cài đặt và sử dụng VinSchool Parents.
 • ios Version: 1.1.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 218

🖼️ Vinschool Parents cho Android 1.2 Ứng dụng Trường học thông minh VinSchool cho Android

🖼️
 • Phát hành: OMT
 • VinSchool Parents - Ứng dụng di động của hệ thống trường học thông minh VinSchool sẽ giúp phụ huynh cập nhật nhanh và đầy đủ nhất mọi thông tin từ nhà trường.
 • android Version: 1.2.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 576