🖼️ SMS Forwarder cho Android 5.0 Tự động chuyển tiếp tin nhắn SMS cho người khác

🖼️
  • Phát hành: Ondřej Pšenčík
  • SMSForwarder sẽ chuyển tất cả các tin nhắn văn bản (SMS) từ điện thoại khác vào điện thoại của bạn (hoặc bất kỳ điện thoại mà bạn chọn).
  • android Version: 5.0.2
  • Đánh giá: 378
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 62.126