• Công ty: Ngân hàng Phương Đông
  • Website: http://www.ocb.com.vn/
  • Email: dvkh@ocb.com.vn
  • Điện thoại: (84-8) 38 220 960
  • Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM
🖼️
🖼️
🖼️