🖼️
  • English for kids for Android Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh trên Android
  • English for kids là ứng dụng cho trẻ khi muốn học ngữ pháp tiếng Anh bằng phương pháp đơn giản và trực quan. Trẻ chỉ việc lướt ngón tay qua các bức ảnh xuất hiện trên màn hình, bên cạnh đoạn chữ miêu tả trong Photo Ingés để được dạy cách phát âm từ tiếng Anh.
  • Xếp hạng: 5 · 3 Phiếu bầu