🖼️
  • Outlook Recovery Wizard

  • Outlook Recovery Wizard là một công cụ khôi phục hiệu quả cao các file PST/OST bị hỏng dựa trên công cụ riêng với thuật toán khôi phục nhiều bước.
  • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
  • Outlook Export Wizard

  • Outlook Export Wizard là một công cụ trích xuất và chuyển đổi đa chức năng giúp bạn có thể tách nội dung của các file Outlook PST và lưu lại dữ liệu này theo các định dạng khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu