🖼️ Detox for Facebook 0.1 Ứng dụng giúp cai nghiện Facebook

🖼️
  • Phát hành: Panda Network
  • Detox for Facebook là ứng dụng tùy biến News Feed cho Facebook, giúp bạn cai nghiện Facebook bằng cách hiển thị các nội dung từ một trang web khác thay vì các thông tin từ phía bạn bè.
  • windows Version: 0.1.16