🖼️ Space: Big Bang cho Android 1.0 Game bắn tiểu hành tinh trong không gian

🖼️
  • Phát hành: Parthenon Game
  • Vùng đất của bạn đang đứng trước nguy cơ bị các tiểu hành tinh tấn công. Hãy bắn và phá hủy nó trên bầu trời trước khi nó rơi xuống và phá hủy mọi thứ. Đó là nhiệm vụ của người chơi trong game Space: Big Bang cho Android.
  • android Version: 1.0.5