🖼️
  • Opera Password Recovery Phục hồi mật khẩu trong Opera
  • Opera là trình duyệt có thể nói là “rất tuyệt” khi được tích hợp rất nhiều tính năng tiện dụng. Đặc biệt là khả năng tích hợp thẳng vào trình duyệt tính năng duyệt e-mail bằng các giao thức POP3 hoặc IMAP.
  • Xếp hạng: 3 9 Phiếu bầu
🖼️
  • Win CD Keys Công cụ tìm mã cài đặt
  • Bạn đang chuẩn bị cài đặt lại máy tính giống hệt như hệ thống hiện tại đang chạy nhưng bỗng phát hiện rằng mình đã làm mất tờ giấy ghi lại các mã cài đặt (CD Key) của bộ đĩa gốc? Công cụ mang tên Win CD Keys sẽ giúp bạn “moi” lại toàn bộ các CD Key của Wi
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • TheBat! Password Recovery Khôi phục mật khẩu TheBat!
  • TheBat! Password Recovery sẽ giúp bạn tìm ra các mật khẩu bị quên cho những chương trình nổi tiếng này. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản của TheBat! và có thể khôi phục tất cả các dạng mật khẩu sử dụng trong đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
Có tất cả 14 phần mềm.