🖼️
  • Element Defender 3D for Android Game bảo vệ chiến thành cho Android
  • Trên lục địa Palantiria, chuyên gia phù thủy cổ đại đã tạo ra Magicrystal sở hữu năng lượng nguyên tố mạnh mẽ. Nó giữ năng lượng của lục địa này được cân bằng. Tuy nhiên, một lực lượng ác độc xuất hiện từ bóng tối.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu