🖼️ Quick Search Bar 1.5 Ứng dụng tìm kiếm

🖼️
  • Phát hành: Peter Faj
  • Quick Search Bar là chương trình tìm kiếm với các nút tiện ích ngay trong thanh tìm kiếm thay vì hiển thị chúng trong một trình đơn được thả xuống. Quick Search Bar sẽ hiện thị ở góc trên bên phải của trình duyệt của bạn.
  • windows Version: 1.5.11
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 448