🖼️ PHHHOTO cho Android 3.1 Ứng dụng tạo ảnh GIF nhanh, miễn phí trên Android

🖼️
  • Phát hành: PHHHOTO
  • PHHHOTO là ứng dụng chụp ảnh chuyên dụng, có thể chụp ảnh khi di chuyển mà không làm giảm chất lượng, đồng thời giúp tạo ảnh động (ảnh GIF) dễ dàng nhanh chóng. Bạn cũng có thẻ chia sẻ ảnh động từ PHHHOTO đến tất cả các mạng xã hội khác nhau để khoe với bạn bè.
  • android Version: 3.1.4

🖼️ PHHHOTO cho iOS 3.2 Ứng dụng tạo ảnh GIF miễn phí trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: PHHHOTO
  • PHHHOTO cho iOS là một trong những ứng dụng tạo ảnh động miễn phí tuyệt vời mà người dùng không nên bỏ lỡ. PHHHOTO cho iOS giúp bạn tạo ảnh GIF độc đáo trong nháy mắt và chia sẻ chúng lên mạng xã hội ngay lập tức.
  • ios Version: 3.2