🖼️
  • PiceaHub Hỗ trợ tải và truyền tệp tin media
  • PiceaHub là một công cụ chuyển tệp tin sang thiết bị di động hoặc các thiết bị bộ nhớ ngoài và trong khác. Để truyền tệp, tất cả việc bạn cần làm là kéo thả file vào đúng thiết bị và phần mềm sẽ tự động chuyển tệp sang định dạng thích hợp nhất với thiết bị của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu