🖼️
  • The Backrooms Game

    Game kinh dị dựa theo creepypasta The Backrooms
  • The Backrooms Game là game mô phỏng kinh dị dựa theo creepypasta / meme khá nổi tiếng hiện nay - The Backrooms. Nhiệm vụ của bạn là tìm cách thoát khỏi một tòa nhà văn phòng khép kín trước khi bị những sinh vật đáng sợ giết hại.
  • Xếp hạng: 2 3 Phiếu bầu