🖼️ Avocode 2.11 Tạo và quản lý thiết kế đồ họa nhóm đa tiện ích

🖼️
  • Phát hành: Piffle, LLC
  • Avocode là phần mềm thiết kế và chia sẻ nền tảng làm việc chuyên nghiệp cho dự án đồ họa. Sử dụng phần mềm này, trưởng nhóm thiết kế có thể dễ dàng phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong đội để tăng hiệu quả và tiến trình công việc lên rất nhiều.
  • windows Version: 2.11.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 93