🖼️ Pix: Pixel Mixer cho Android 1.2 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên Android

🖼️
  • Phát hành: PIX2LAB
  • Pix: Pixel Mixer là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh dành cho các thiết bị Android 2.2 trở lên và miễn phí sử dụng. Điểm nổi bật nhất của trình xử lý ảnh này đó chính là hệ thống bộ lọc và hiệu ứng rất đa dạng.
  • android Version: 1.2.10
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 84