🖼️
  • Aavegotchi Game crypto mới giống Axie Infinity
  • Aavegotchi là game crypto tương tự Axie Infinity, dựa trên khái niệm DeFi (Tài chính phi tập trung), được phát triển bởi Pixelcraft Studio. Aavegotchi là sự kết hợp độc đáo giữa DeFi và NFT.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu