🖼️ QuizUp cho iOS 2.0 Game đấu trí online trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Plain Vanilla
  • QuizUp for iOS là game trí tuệ giải đố dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, thi đấu đối kháng giữa 2 người chơi online và câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
  • ios Version: 2.0.1