🖼️ MyFood for iOS Thành phần dinh dưỡng trong các loại thực phẩm

🖼️
  • Phát hành: Pomegranate Software
  • MyFood for iOS cung cấp cho người dùng dữ liệu dinh dưỡng đầy đủ của hàng trăm loại thực phẩm cũng như tỷ lệ trung bình của mỗi loại.
  • ios
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 717