🖼️
  • Popcorn Time Phần mềm xem phim trực tuyến
  • Popcorn Time là trình phát media sử dụng công nghệ ngang hàng (P2P), cho phép người dùng xem những chương trình TV và bộ phim mới nhất trực tiếp từ các nguồn Torrent mà không cần phải tải chúng về máy.
  • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu