🖼️
  • FileScout
  • Các ứng dụng FileScout sẽ cho bạn một công cụ tối ưu hóa theo cách bạn tải về tập tin. Bạn gõ một địa chỉ web vào trường địa chỉ và nhấn Go. Thay vì chờ đợi để tải được toàn bộ trang với đầy đủ các hình ảnh, bạn sẽ có được một danh sách tóm tắt của tất cả
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu