🖼️
  • Gem Miner cho Android Game đào mỏ đầy thử thách
  • Đây là một game mobile đòi hỏi người chơi vừa phải biết kết hợp giữa trí tuệ cùng với sự mạo hiểm của mình. Trong game, bạn sẽ đóng vai 1 thợ mỏ đi khai thác quặng.
  • Xếp hạng: 4 23 Phiếu bầu
🖼️