🖼️
🖼️
 • R-Wipe & Clean Tiện ích xóa dữ liệu nhạy cảm
 • R-Wipe & Clean là một chương trình bảo mật được thiết kế để cho phép bạn dọn xóa sạch dữ liệu nhạy cảm khỏi máy tính nhằm bảo vệ sự riêng tư và ngăn chặn các công cụ chuyên dụng khác phục hồi lại nó (chẳng hạn như công cụ Recuva của Piriform).
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • R-Updater Chương trình update phần mềm miễn phí
 • R-Updater là một chương trình cập nhật phần mềm mạnh mẽ và hoàn toàn miễn phí. Nó sẽ tự động kiểm tra các phiên bản mới nhất của những ứng dụng được cài đặt trên máy tính.
 • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
 • R-Firewall
 • Virus, attacker, Trojan, Worm là những mối nguy hiểm với những dữ liệu trong văn phòng bởi các đối thủ kinh doanh sẵn sàng tìm mọi cách để lấy được các thông tin từ công ty bạn.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • R-Linux
 • Hầu hết những người sử dụng máy tính thường chỉ giữ một bản duy nhất của các tập tin và thư mục một số người trong số họ có thể giữ nhiều bản sao của tập tin quan trọng chỉ để lưu trữ nhằm tránh khỏ trường hợp tình cờ xoá chúng đi.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • R-Drive Image
 • R-Drive Image 4.7 là phần mềm sao lưu phục hồi phân vùng ngay trong windows.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • R-Studio (64-bit)
 • R-Studio 5.4 là tiện ích dùng để phục hồi dữ liệu trên đĩa cứng trong những trường hợp nguy cấp như: đĩa cứng bị hỏng do vi-rút tấn công hay do người dùng “lỡ tay” xóa mất phân vùng trên đĩa cứng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • R-Undelete
 • R-Undelete 4.1 là công cụ dễ dàng và mạnh mẽ trong việc phục hồi dữ liệu cho người dùng Windows. R-Undele hỗ trợ các định dạng đĩa cứng FAT (FAT12, FAT16, FAT32), NTFS, NTFS5.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • R-Studio Data Recovery for Mac
 • R-Studio for Mac là phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ và hiệu quả dành cho người yêu Mac...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu