• Công ty:

  Raxco Software

 • Website: http://www.raxco.com/
 • Điện thoại: 301-527-0803
 • Địa chỉ: 6 Montgomery Village Avenue Suite 500 Gaithersburg, MD 20879 United States
🖼️
🖼️
🖼️
 • PerfectDisk

  Chống phân mảnh ổ cứng
 • Ngoài khả năng dồn đĩa thông thường, PerfectDisk còn có khả năng dồn đĩa đến từng file riêng lẻ, giúp bạn hợp lý hóa quá trình dồn đĩa ở mức cao nhất.
 • Xếp hạng: 4 13 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Perfect Registry

  Công cụ dọn dẹp registry
 • Perfect Registry là một công cụ hữu ích được thiết kế để hỗ trợ người dùng dọn dẹp các lỗi registry không hợp lệ bằng cách sử dụng công nghệ quét tiên tiến của nó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • PerfectCache

 • PerfectCache triển khai công nghệ cache cấp độ khối đã được cấp bằng sáng chế nhằm tăng khả năng thực hiện của hệ thống
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • PerfectDisk 10.0

 • Ngoài khả năng dồn đĩa thông thường, PerfectDisk còn có khả năng dồn đĩa đến từng file riêng lẻ, giúp bạn hợp lý hóa quá trình dồn đĩa ở mức cao nhất...
 • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu