🖼️
  • Space Scavenger Game thiết kế tàu vũ trụ chiến đấu
  • Xây dựng và điều khiển tàu vũ trụ của riêng bạn trong game chiến thuật kết hợp mô phỏng Space Scavenger. Chiến đấu với kẻ thù, phiêu lưu khám phá các hành tinh và tùy chỉnh tàu không gian.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu