🖼️
  • NR Steganography 1.0 Build 12

  • NR Steganography 1.0 Build 12 (NRS) là phần mềm dễ sử dụng cho phép nhanh chóng ẩn các tập tin văn bản, hình ảnh quan trọng vào trong tập tin ảnh Bitmap một cách an toàn. Nó không cần cài đặt nên có thể được mang theo trên ổ đĩa USB để sử dụng mọi lúc, mọ
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu