🖼️ Rapidict for Android 1.0 Từ điển đa ngôn ngữ

🖼️
  • Phát hành: RikkeiSoft
  • Rapidict là ứng dụng từ điển nhỏ gọn nhưng có khả năng tra từ nhanh trên nhiều từ điển lớn cùng lúc. Rapidict là ứng dụng từ điển không thể thiếu trên Android, tương tự như Babylon, GoldenDict, Lingoes, Stardict ... trên máy tính.
  • android Version: 1.0.2
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.001