🖼️ Top War: Battle Game cho iOS 1.103 Game hợp nhất chiến lược đầu tiên cho mobile

🖼️
  • Phát hành: Rivergame
  • Top War: Battle Game là một game chiến thuật kết hợp với lối chơi hợp nhất để nâng cấp. Trong sân chơi này, bạn đang đào sâu vào trong lòng một hòn đảo lớn nhằm xây dựng căn cứ quân sự bí mật hàng đầu.
  • ios Version: 1.103.0