🖼️
 • Registry First Aid Sửa chữa các lỗi registry hiệu quả
 • Khả năng quét, tìm kiếm, và sửa chữa kỹ càng hơn cùng với việc cung cấp tính năng tùy theo trình độ của người dùng và tốc độ làm việc nhanh chóng là những ưu điểm nổi trội mà bạn có thể tìm thấy ở Registry First Aid 8.2.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LinkStash Quản lý bookmark và favorite
 • LinkStash là một chương trình quản lý bookmark/favorite làm việc trên tất cả các phiên bản của trình duyệt IE, Firefox và Opera.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LinkStash Portable
 • LinkStash 2.1.1 là chương trình nổi bật trong việc quản lý các trang bookmarks/favourites sử dụng cho IE, Netscape, Mozilla, NetCaptor và cả Operar...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Zapeze 1.0
 • Zapeze là một dịch vụ đăng ký dài hạn cho phép bạn điều khiển từ xa xóa sạch các tập tin nếu máy tính mất cắp của bạn truy nhập internet.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DiskMagik 2.2
 • DiskMagik là một tiện ích được thiết kế để defragment đĩa cứng của một máy PC Windows. Tương thích với Windows 2000/XP/Vista (32-bit), nó sẽ giúp duy trì hệ thống của bạn hoạt động trong giờ cao điểm và điều kiện.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu