🖼️ NiLS Notifications for Android 1.4 Hiển thị thông báo trên màn hình khóa cho Android

🖼️
  • Phát hành: Roymam
  • NiLS Notifications for Android là widget màn hình khóa dành cho Android 4.2 có khả năng hiển thị thông báo đến như SMS, email, cuộc gọi nhỡ, thông báo Facebook, tin nhắn Whatsapp và rất nhiều thông báo khác (bất kỳ ứng dụng nào tạo thông báo chuẩn đều được hỗ trợ).
  • android Version: 1.4.308
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 114