🖼️ Tabs Limiter With Queue 2.0 Tiện ích thu gọn tab trên trình duyệt Chrome

🖼️
  • Phát hành: Rubén Martínez
  • Tabs Limiter With Queue là tiện ích mở rộng thu gọn tab tuyệt vời trên trình duyệt Chrome. Tiện ích này giúp người dùng ghi nhớ cửa sổ hoạt động và tiết kiệm không gian màn hình bằng cách đưa các tab đang mở nhưng chưa được truy cập vào hàng hàng chờ đợi.
  • windows Version: 2.0.3