🖼️ TouchOven cho Mac 1.2 Đa dạng hóa thao tác trên trackpad

🖼️
  • Phát hành: Ryan Hanson
  • TouchOven cho Mac cấu hình thêm nhiều thao tác mới trên Trackpad của máy tính Apple. Nhờ TouchOven cho Mac, người dùng có thể thực hiện các tác vụ tùy chỉnh một cách dễ dàng và tích hợp liền mạch với hệ điều hành.
  • mac Version: 1.2.9