🖼️
  • Gold Miner 3 Game đào vàng thế hệ mới
  • Gold Miner 3 hay Mr. Miner là phiên bản game đào vàng thế hệ mới với nhiều cải tiến về đồ họa và hệ thống item, cho phép chơi miễn phí trên Windows và Windows 10 Mobile.
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu