🖼️
  • MacScan for Mac
  • MacScan có thể phát hiện, cô lập, loại bỏ các ứng dụng spyware, ví như keylogge và trojan horse nhằm bảo vệ máy tính của bạn. Tính năng quét cookie nằm trong danh sách đen sẽ bị loại bỏ mà không phải lưu lại mật khẩu và tên người dùng...
  • Xếp hạng: 2 3 Phiếu bầu
🖼️
  • DNSChanger Removal Tool for Mac
  • DNSChanger Trojan Horse, cũng được biết đến với cái tên OSX.RSPlug một loại sâu máy tính được tìm thấy trên rất nhiều trang web có nội dung khiêu dâm, cải trang thành video codec...
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu