🖼️
  • Smart Notes Lite cho Mac Ứng dụng ghi chú thông minh trên Mac
  • Smart Notes Lite là ứng dụng ghi chú đơn giản và dễ sử dụng. Tiện ích này sử dụng iCloud để đồng bộ hóa dữ liệu giữa iPhone, iPad và Mac. Toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu trữ trên các thiết bị của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu