🖼️ West of Glory cho Android 1.2 Game chiến thuật phong cách viễn Tây đặc sắc

🖼️
  • Phát hành: Shell and Wood Games
  • Trong game chiến thuật West of Glory cho Android, bạn có nhiệm vụ khôi phục một thị trấn hoang tàn và chinh phục thế giới miền Tây hoang dã.
  • android Version: 1.2.104