🖼️
  • XML+XSL
  • XML+XSL cho phép bạn có thể in bản xem trước trong bộ HTML viewer và in thực sự thông qua trình duyệt mặc định.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️