🖼️ BatchSync Secure FTPS/SFTP

🖼️
 • Phát hành: SiteDesigner Technologies, Inc
 • BatchSync là một công cụ an toàn và đáng tin cậy để tự động đồng bộ hóa, nhân bản và sao lưu tập tin. Nó sử dụng tiêu chuẩn công nghiệp FTP/SSL và FTPS qua giao thức SSH để đảm bảo an toàn dữ liệu và mã hóa tất cả dữ liệu với thuật toán mật mã mã hóa mạnh
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 432

🖼️ InstantSync FTP

🖼️
 • Phát hành: SiteDesigner Technologies, Inc
 • InstantSync là một phần mềm tăng tốc độ đồng bộ hóa tập tin, nhân bản và sao lưu qua FTP.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 236