🖼️ Kid Browser 1.1 Quản lý trình duyệt web của trẻ

🖼️
  • Phát hành: Software Hex62
  • Hiện nay, rất nhiều bậc phụ huynh luôn phải phân vân có nên cho trẻ tiếp xúc với Internet hay không, vì Internet là một kho tàng kiến thức vô tận nhưng cũng rất nhiều mối nguy hiểm sẽ tác động lên trẻ khi trẻ duyệt web.
  • windows Version: 1.1
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.998