🖼️
  • Solus Hệ điều hành hiện đại, cực đẹp cho Linux
  • Solus là hệ điều hành dựa trên nhân Linux thế hệ mới, được xây dựng từ đầu và dựa trên công nghệ mã nguồn mở hiện dại, mạnh mẽ, chẳng hạn như hệ thống Systemd Init và môi trường đồ họa Budgie Desktop đột phá.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu