🖼️
 • Sophos Email Security and Data Protection
 • Sophos Email Security and Data Protection chủ động ngăn chặn các nguy cơ tấn công bên trong và bên ngoài với hiệu quả và tính đơn giản khi bảo vệ thông tin quan trọng, phân phát dung lượng cao và bảo vệ dữ liệu và bảo mật phần mềm nhóm...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Sophos Email Appliances Công cụ chống email spam
 • Sophos Email Appliances – một phần của Email Security and Data Protection – cung cấp phương pháp bảo vệ đơn giản, mạnh mẽ nhằm chống lại spam, malware và thất thoát dữ liệu...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SafeGuard Easy
 • Mất hoặc bị trộm máy tính xách tay và máy tính để bàn là nguyên nhân chính gây ra việc thất thoát dữ liệu. SafeGuard Easy sẽ giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng trên máy tính xách tay và máy tính để bàn với mã hóa toàn bộ ổ đĩa đối với các ổ cứng cắm ngoài...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Sophos Free Encryption
 • Bảo vệ thông tin quan trọng và đảm bảo điều chỉnh hòa hợp với một loạt các sản phẩm mã hóa có cung cấp bảo vệ dựa trên các điều khoản qua các môi trường hỗn hợp và hoạt động độc lập với người dùng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Sophos Anti-Virus for Mac
 • Sophos Anti-Virus, một phần của Sophos Endpoint Security và Data Protection, đã được thiết kế nhằm cung cấp cho mạng phức tạp, đa nền tảng với các biện pháp bảo vệ toàn diện máy chủ, máy tính để bàn và máy xách tay...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Sophos Anti-Rootkit 1.3
 • Rootkit là một bộ sưu tập các công cụ của tin tặc giúp chúng khai thác lỗi bảo mật đoạt quyền truy cập điều khiển ở cấp độ nhà quản trị trên các hệ thống bị “bắt cóc”.
 • Xếp hạng: 4 19 Phiếu bầu
Có tất cả 18 phần mềm.