🖼️ Sunshine cho Android 1.4 Chia sẻ tập tin dung lượng lớn trên Android

🖼️
  • Phát hành: Spika
  • Sunshine là một ứng dụng giúp chia sẻ dữ liệu dễ dàng, kể cả các tập tin có dung lượng lớn mà không cần tải lên các dịch vụ lưu trữ đám mây. Đây là một phần mềm miễn phí và tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0 trở lên.
  • android Version: 1.4.0047
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 54