🖼️
  • Spoon Studio
  • Spoon Studio sẽ cho phép bạn chuyển đổi Windows, .NET, Java, AIR, Flash, Shockwave, hoặc ứng dụng tương thích với Windows khác sang một ứng dụng ảo có thể truyền trên web và chạy ngay lập tức trên một thiết bị.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Spoon Plugin
  • Không cần cài đặt vào máy tính, bạn có thể chạy nhiều ứng dụng phổ biến ngay trên trình duyệt một cách dễ dàng bằng cách chỉ việc cài thêm một plug-in cho trình duyệt tên là Spoon.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu