• Công ty: Công ty TNHH Giải pháp & Công nghệ SAO VIỆT
  • Website: http://spro.com.vn
  • Điện thoại: 0947.028.492
  • Địa chỉ: 106 Lò Đúc, P.Đống Mác TP.Hà Nội

🖼️ Phần mềm quản lý bán hàng sPRO 3.0

🖼️
  • Phát hành: Spro
  • Phần mềm quản lý và điều hành bán hàng sPRO dành cho cửa hàng nhỏ lẻ hoặc doanh nghiệp có chuỗi cửa hàng, siêu thị.
  • windows Version: 3.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 880