🖼️
 • Give Me Too

 • Give Me Too là một phần mềm rất dễ sử dụng và dò tìm mạng, phân tích mạng, kết nối với mạng máy tính và cho phép bạn dễ dàng giám sát bất kì hoạt động Internet và email nào diễn ra.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CSSS Video Pro

 • CSSS Video Pro - hệ thống bảo vệ máy tính với dò tìm chuyển động bằng camera. Nguyên tắc cảu hoạt động dựa vào quan sát trong thời gian thực của camera và nếu cần thiết thực hiện nhiều hoạt động
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Advanced Call Recorder

 • Advanced Call Recorder sẽ ghi lại các cuộc hội thoại điện thoại vào ổ cứng của bạn chỉ với một lần nhấn nút, lựa chọn không bắt buộc chạy một đoạn từ chối hợp lệ trước khi ghi (lý tưởng trong môi trường doanh nghiệp).
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SpyArsenal Yahoo Logger

 • Yahoo Logger là công cụ giám sát có thể chặn tất cả các message được gửi từ ứng dụng chat phổ biến nhất hiện nay "Yahoo! Messenger" và lưu lại bản copy vào một file trên ổ cứng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Personal Desktop Spy

 • Personal Desktop Spy là công cụ theo dõi hoạt động máy tính rất dễ sử dụng và ẩn có thể chụp màn hình các cửa sổ ứng dụng được dùng hoặc toàn bộ màn hình desktop trong một khoảng thời gian cụ thể
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Home Keylogger

 • Home Keylogger được thiết kế để ghi lại vào file tất cả những gì đã được đánh từ bàn phím máy tính. Phần mềm này có thể hoạt động trong chế độ ẩn và hiển thị bằng phím nóng.
 • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu