🖼️ Space Buster 2048 for iOS 5.3 Game phá gạch cải tiến trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Storybird
  • Space Buster 2048 for iOS là tựa game đỡ bóng phá gạch đẹp mắt và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 5.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 107