🖼️
  • Anipang for Kakao for Android Chơi game miễn phí trên Android
  • Chơi trò chơi thuộc thể loại match-3 puzzle đáng yêu và dễ nghiền nhất hiện nay. Anipang for Kakao có hơn 20 triệu người chơi trên toàn thế giới và đây là trò chơi phổ biến nhất tại Hàn Quốc hiện nay.
  • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu