🖼️ The Great Suspender 6.17 Giảm mức sử dụng RAM của Chrome

🖼️
  • Phát hành: Suspensionlabs
  • The Great Suspender là một phần mở rộng mã nguồn mở và miễn phí dành cho Google Chrome. Nó giúp giải quyết việc tiêu thụ quá nhiều tài nguyên hệ thống hoặc thường xuyên bị treo của Chrome.
  • windows Version: 6.17
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 333