🖼️
  • Chaos Control Công cụ quản lý công việc chuyên nghiệp
  • Chaos Control là công cụ quản lý công việc dựa trên những nguyên tắc hoàn hảo nhất của phương pháp GTD (Getting Things Done) của David Allen. Đây là một ứng dụng mạnh mẽ và rất phù hợp với những người bận rộn - những người mà phần lớn khoảng thời gian của họ là dành cho công việc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️