🖼️ SimplyFile 4.0 Add-on quản lý tin nhắn trên Outlook thông minh

🖼️
  • Phát hành: TechHit.com
  • SimplyFile là một add-on quản lý hòm thư điện tử tiện ích dành riêng cho Outlook. Nó giúp sắp xếp các thư gửi đến gọn gàng và khoa học để người dùng dễ dàng tìm kiếm và sử dụng khi cần thiết.
  • windows Version: 4.0.43.434