🖼️
🖼️
  • ViceVersa Pro (64-bit)
  • ViceVersa PRO 2.5 Build 2504 là phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu, phục hồi dữ liệu, sao lưu phần mềm.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ViceVersa Free
  • Bắt đầu so sánh các file và folder giữa các ổ mềm, ổ cứng, ổ CD-ROM, file nén và ổ mạng. Chọn folder nguồn và folder mục tiêu, kích vào “Compare” và nhận ngay các kết quả trùng...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu